Tylko Polska Narodowa

Tylko Polska Narodowa
Ruch Narodowy

środa, 18 lutego 2015

Sejm

 
Ach te gazy...
 

 
Na 87. Posiedzeniu Sejmu RP odbywającego się w dniach  18,19,20 luty 2015 r. będzie miała miejsce debata nad ustawą zubożającą warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
 
Jest to ustawa, która ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy unijnej w sprawie substancji  zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009 r. str.1 z póżn. zm.).
Jako, że władze Super-Państwa o nazwie Unia Europejska nakłada na nas kary pieniężne z powodu braku w naszym ustawodawstwie tejże dyrektywy Sejm zgodnie z wolą UE musi wprowadzić tę ustawę zawierającą elementy prawa UE.
 
Jak wiemy praktycznie cały nasz Sejm, a ogólniej mówiąc Parlament ulega wpływom biurokratycznej UE możemy więc się spodziewać wprowadzenia tego w życie.
Wszystkie dalsze skutki związane z tą ustawą, która zaatakuje polskie przedsiębiorstwa już dla naszego Parlamentu nie jest ważne.
 
Polski przemysł energetyczny musi już więc zatem przygotować swoje budżety na nadchodzące koszty. Z pewnością odbije się to również na cenach za prąd, gaz, węgiel i innych produktach przemysłu energetycznego. Zatem uderzy to również i nas wszystkich po kieszeniach kupujących te produkty tego przemysłu.
 
Najbardziej dotknie to polskiego górnictwa, które z racji naszych zasobów naturalnych w postaci węgla kamiennego, które i tak jest już po ostatnich likwidacjach kopalń nadszarpnięte.
 
Pierwsze czytanie tej ustawy odbędzie się w środę (czyt. dzisiaj), planowo debata ma się rozpocząć o godz. 15:30.
 
Pod spodem zamieszczam link do treści ustawy:
 
 
Zachęcam was drodzy czytelnicy do obserwowania prac nad tą ustawą oraz do komentowania i przekazywania dalej tego wpisu. :)
 
 
 

piątek, 13 lutego 2015

Pakt

 
 
Porozumienie w Mińsku
 
 
Nocne rozmowy zakończone ustaleniem i podpisaniem porozumienia pomiędzy stronami konfliktu na wschodzie Ukrainy. Pod deklaracją podpisały się głowy państw uczestniczące w rozmowach czyli Petro Poroszenko - Prezydent Ukrainy, Władimir Putin - Prezydent Rosji, Angela Merkel - Kanclerz Niemiec i François Hollande - Prezydent Francji. Postanowienia z dokumentu mają wejść w życie od 15 lutego tego roku.
 
Treść dokumentu pokojowego ustalonego i podpisanego w Mińsku:
 
1. Niezwłoczne i całkowite przerwanie ognia w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy i jego bezwzględne przestrzeganie rozpoczynając od godz. 00.00 (czasu kijowskiego) 15 lutego 2015 roku.
2. Wycofanie przez obie strony całego ciężkiego uzbrojenia na równe odległości w celu stworzenia strefy bezpieczeństwa szerokości minimum 50 km w przypadku systemów artyleryjskich kalibru 100 mm i większego, strefy bezpieczeństwa szerokości 70 km dla wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (WWR) i szerokości 140 km dla WWR "Tornado-S", "Uragan", "Smiercz" i systemów rakietowych "Toczka" ("Toczka U):
- dla wojsk ukraińskich: od faktycznej linii styczności;
- dla formacji zbrojnych oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy: od linii styczności zgodnie z Mińskim Memorandum z 19 września 2014 r.
Wycofanie wyżej wymienionego ciężkiego uzbrojenia powinno rozpocząć się nie później niż drugiego dnia po przerwaniu ognia i zakończyć w ciągu 14 dni.
Temu procesowi będzie sprzyjać OBWE przy wsparciu Trójstronnej Grupy Kontaktowej.
3. Zapewnić skuteczny monitoring i weryfikację reżimu przerwania ognia i wycofania ciężkiego uzbrojenia przez OBWE od pierwszego dnia wycofywania, z wykorzystaniem wszystkich niezbędnych środków technicznych, w tym satelitów, bezzałogowych statków latających, systemów radiolokacyjnych itp.
4. Pierwszego dnia po wycofaniu rozpocząć dialog o modalnościach przeprowadzenia wyborów lokalnych zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem i ustawą Ukrainy "O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego", a także o przyszłym funkcjonowaniu tych rejonów na podstawie wymienionej ustawy.
Niezwłocznie, nie później niż po 30 dniach od daty podpisania niniejszego dokumentu, przyjąć uchwałę przez Radę Najwyższą Ukrainy ze wskazaniem terytorium, na którym obowiązuje specjalny reżim zgodnie z ustawą Ukrainy "O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego" w oparciu o linię ustanowioną w Mińskim Memorandum z 19 września 2014 r.
5. Zapewnić ułaskawienie i amnestię poprzez wejście w życie ustawy zabraniającej ściganie i karanie osób w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy.
6. Zapewnić uwolnienie i wymianę wszystkich zakładników i osób bezprawnie przetrzymywanych na podstawie zasady "wszyscy za wszystkich". Proces ten powinien być zakończony najpóźniej piątego dnia po wycofaniu.
7. Zapewnić bezpieczny dostęp, dostawę, przechowywanie i rozdzielanie pomocy humanitarnej potrzebującym na podstawie międzynarodowego mechanizmu.
8. Określenie modalności pełnego przywrócenia socjalno-ekonomicznych więzi, w tym przekazów socjalnych, takich jak wypłata emerytur i inne wypłaty (wpływy i dochody, terminowa opłata wszystkich rachunków komunalnych, wznowienie opodatkowania w ramach prawodawstwa Ukrainy).
W tych celach Ukraina przywróci funkcjonowanie segmentu swojego systemu bankowego w rejonach dotkniętych konfliktem i być może będzie stworzony międzynarodowy mechanizm ułatwiający takie przekazy.
9. Przywrócenie całkowitej kontroli nad granicą państwową przez rząd Ukrainy w całej strefie konfliktu, co powinno rozpocząć się pierwszego dnia po wyborach lokalnych i zakończyć po całkowitym uregulowaniu politycznym (wybory lokalne w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego na podstawie ustawodawstwa Ukrainy i reformy konstytucyjnej) pod koniec 2015 roku pod warunkiem wypełnienia punktu 11 - poprzez konsultacje i po uzgodnieniu z przedstawicielami oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej.
10. Wycofanie wszystkich zagranicznych formacji zbrojnych, sprzętu wojskowego, a także najemników z terytorium Ukrainy pod obserwacją przez OBWE. Rozbrojenie wszystkich nielegalnych grup.
11. Przeprowadzenie reformy konstytucyjnej na Ukrainie z wejściem w życie pod koniec 2015 roku nowej konstytucji przewidującej w charakterze kluczowego elementu decentralizację (z uwzględnieniem szczególnych cech oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego, uzgodnionych z przedstawicielami tych rejonów), a także przyjęcie stałego ustawodawstwa o szczególnym statusie oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego zgodnie z działaniami wskazanymi w przypisie do końca 2015 roku. (Patrz przypis)
12. Na podstawie ustawy Ukrainy "O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego" kwestie dotyczące wyborów lokalnych będą omawiane i uzgadniane z przedstawicielami oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej. Wybory zostaną przeprowadzone z przestrzeganiem odpowiednich standardów OBWE i przy monitoringu ODIHR OBWE.
13. Zintensyfikować działalność Trójstronnej Grupy Kontaktowej, w tym poprzez stworzenie grup roboczych dla realizacji odpowiednich aspektów mińskich porozumień. Będą one odzwierciedlać skład Trójstronnej Grupy Kontaktowej.
Przypis:
Takie działania zgodnie z ustawą "O tymczasowym funkcjonowaniu samorządu lokalnego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego" zawierają w sobie co następuje:
- zwolnienie od ukarania, ścigania i dyskryminacji osoby związane z wydarzeniami mającymi miejsce w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego;
- prawo na językowe samookreślenie;
- udział organów samorządu lokalnego w mianowaniu szefów organów prokuratury i sądów w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego;
- możliwość zawierania przez centralne organy władzy wykonawczej z odpowiednimi organami samorządu lokalnego umowy dotyczącej ekonomicznego, socjalnego i kulturalnego rozwoju oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego;
- państwo udziela wsparcia socjalno-ekonomicznemu rozwojowi oddzielnych rejonów obwodu donieckiego i ługańskiego;
- sprzyjanie przez centralne organa władzy współpracy transgranicznej oddzielnych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego z regionami Federacji Rosyjskiej;
- stworzenie oddziałów milicji ludowej na podstawie decyzji lokalnych rad w celu utrzymywania porządku publicznego w oddzielnych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego;
- uprawnienia deputowanych lokalnych rad i osób zajmujących stanowiska, wybranych podczas przedterminowych wyborów rozpisanych przez Radę Najwyższą Ukrainy na podstawie tej ustawy, nie mogą być unieważnione przed terminem.
 
Sam fakt ustalenia porozumienia jest pozytywną wiadomością. Dzięki temu złagodzi on już ten roczny konflikt między Ukrainą a separatystami. Również, co najważniejsze z treścią porozumienia zgadzają się przywódcy separatystów, co potwierdził przywódca Ługańskiej Republiki Ludowej Ihor Płotnick. Daje to szansę i to sporą na zakończenie tego krwawego i ofiarnego konfliktu. Pakt ten pozwoli straży granicznej Ukrainy powrócić na jej wschodnie rubieże i strzec granic z Federacją Rosyjską.
 
Minusem tych negocjacji jest to, że do czasu wprowadzenia w życie tegoż dokumentu strony konfliktu maja przyzwolenie na dalsze działania militarne. Z samego porozumienia nie wynika też jasno czy regiony objęte konfliktem  uzyskają autonomię. Jasne jest natomiast, że będą one integralną częścią Ukrainy. Jak już w tym kryzysie bywało pewności mieć nie możemy czy ustalenia te zostaną utrzymane i zakończą one walki.
 
Na ostateczne więc wyniki nocnych rozmów jeszcze poczekamy w niepewności. Możemy tylko żywić nadzieje na szczęśliwe zakończenie tej bratobójczej wojny, która uspokoi na jakiś czas tą część Europy jak i przede wszystkim Polskę.
 
Zachęcam do komentowania i przekazywania dalej tego wpisu. :)

czwartek, 12 lutego 2015

Powrót !!!

Już wkrótce na nowo będą pojawiały się nowe wpisy tym razem częściej.
Przepraszam, że długo (baaaardzo długo) nic się tu nie pojawiło. To się zmieni.

Na razie, do zobaczyska :)