Tylko Polska Narodowa

Tylko Polska Narodowa
Ruch Narodowy

środa, 29 kwietnia 2015

Wyszehrada - partnerstwo przyszłości

Grupa Wyszehradzka (V4)
 
Koalicja 4 państw środkowo-europejskich obejmująca swoimi działaniami sektory gospodarki, polityki i wojska. Do tej nieformalnej grupy należą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Państwa nawiązały wspólny kontakt od 1991r. (wówczas jeszcze jako jedno państwo występowały Czechy i Słowacja - Czechosłowacja). Jedyną instytucja tej grupy jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki założony 9 czerwca 2000r.

W ramach grupy odbywają się spotkania między przedstawicielami państw członkowskich. Swoje spotkania mają prezydenci, premierzy i przewodniczący parlamentów.

Co nam daje uczestnictwo w takiej nieformalnej koalicji?

Integracja państw środkowo-europejskich jest dla nas szczególnie potrzebna. Względy historyczne same nasuwają nam wniosek taki, że nie ma co szukać pomocy wśród odległych partnerów. Takie sojusze w praktyce są czystą abstrakcją. Również współpraca z takimi państwami jak Niemcy czy Rosja nie są nam Polakom na rękę. Nie ma złudzeń te państwa od zawsze były nastawione do nas wrogo. Polskie państwo powinno więc szukać porozumień z takimi państwami jak: Białoruś,
Litwa, Ukraina, Czechy, Słowacja i Węgry. Z tymi panstwami na początek powinno się rozmawiać i zawiązywać ścisłą współpracę. Polska powinna traktować Grupę Wyszehradzką jako zalążek szerszej współpracy między wyżej wymienionymi państwami.

Korzyściami wynikającymi z udziału w Grupie V4 jest współpraca gospodarcza. Najważniejszym punktem współpracy gospodarczej jest tak jak sobie go nazywam "bank V4". Fundusze, które znajdują się w tymże "banku" zgromadzone z corocznych składek są rozdysponowane na różne inicjatywy wewnętrzne. O środki z tego funduszu moga się starać m.in. uniwersytety, uczelnie prywatne, ośrodki naukowe, osoby prywatne, przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe.

MFW daje więc możliwość dofinansowania projektów tworzonych przez obywateli państw członkowskich. Trzeba mieć jednak
na uwadze, że nie uzyska się wielomilionowego wsparcia. Budżet na 2015r. wynosi 8mln euro. Wszelkie szczegóły można
znaleźć na stronie MFW www.visegradfund.eu

Warto więc tworzyć projekty np. o wspólnej historii państw członkowskich i zarazem starać się o dofinansowanie projektu.

Przedstawiciele rządowi tejże grupy uczestniczyli ostatnio w rozmowach między Ukrainą a UE. Również za cel postawiono sobie rozmowy i pośredniczenie podczas podpisywania umów stowarzyszeniowych między UE a nowymi państwami wschodniej Europy. Rozmowy te mają na celu integracji państw z UE z tzw. Partnerstwa Wschodniego obejmujące takie państwa jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Przy tym punkcie mojej pracy chciałbym zaznaczyć, że integracja tychże państw z UE wytworzyła konflikt interesów między UE i Rosją. Idealnym przykładem jest obecny konflikt na Ukrainy z Rosją na wschodnich jej terenach. Cały ten konflikt zapoczątkowały właśnie rozmowy i próba podpisania umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE. Mało się o tym wspomina w relacjach z tego konfliktu. Prawdę mówiąc w ogóle o tym się już nie wspomina. UE umywa sobie ręce.
Odpowiedzialność za ten konflikt państwa Unii chcą obarczyć Rosję. Co prawda tzw. zielone ludziki, separatyści są finansowani i dozbrajane przez Rosję, jednakże stroną która wywołała ten konflikt jest UE. Złe podejście i zlekceważenie Rosji w rozmowach z Kijowem wytworzyło stan obecny na Ukrainie. To jest walka między interesami UE a Rosją, a jeszcze szerzej między USA a Rosją. Grupa Wyszehradzka powinna jak najbardziej się angażować w rozmowach pokojowych.

I w tym momencie zaciślenie współpracy militarnej wewnątrz grupy staje się kluczowe wobec ewentualnego zagrożenia konfliktem zbrojnym. W tamtym roku tj.w 2014 podpisano umowę o utworzeniu grupy bojowej w ramach NATO i UE.

Kontyngent V4 ma zostać utworzony w 2016r. W ramach tejże współpracy będą przeprowadzane wspólne ćwiczenia wojskowe wraz z ustalaniem wspólnej strategii wojskowej.

W tym momencie grupa będzie posiadać wszystko co pozwala nawiązać jeszcze ściślejszą współpracę. Taki kierunek rozwoju grupy pozwala w dalszej perspektywie myśleć o wyjściu z UE i utworzeniu własnego wspólnego podmiotu między-narodowego państw środkowo-europejskich. Taki podmiot byłby bardziej racjonalny niż obecna szodliwa dla naszego kraju integracja z państwami UE. Interesy państw środkowo-europejskich są bardziej wspójne aniżeli interesami państw zachodniej
Europy.  

To są rzecz jasna plany długoplanowe. Jednakże należy już teraz budować struktury przyszłych sojuszy bardziej dla polskiego państwa racjonalne. Trzeba rozmawiać, zacieślać związki wpólnoty poprzez wykonywanie ambitnych celów między członkami Grupy Wyszehradzkiej. Rządy tych państw muszą zacząć mówić jednym wspólnym głosem z poszanowaniem interesów narodowych członków związku V4. Ta początkowa grupka czterech państw w przysłości powinno jak wcześniej wspominałem myśleć intensywnie nad wyjściem z tej szkodliwej dla naszych gospodarek Unii Europejskiej. Jest to szkodliwy twór, który od podpisania tzw. Traktatu Lizbońskiego dąży do utworzenia superpaństwa.

Zastanówmy się czy nadal będziemy bezczynnie patrzeć jak nasze państwa będą rozkradane przez silniejsze zachodnie kraje UE
czy weźmiemy sprawy we własne ręce i powiemy dość tej miałkiej, wasalowej polityce.

Jak zwykle dziękuje i  zachęcam do komentowania i podawania dalej tego wpisu swoim znajomym.
piątek, 3 kwietnia 2015

Wielki PiątekDzisiaj w kościele wspominać będziemy Mękę Pańską. Usłyszymy opis drogi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa okupionej krwią i śmiercią na Krzyżu.

Wsłuchując się rozmyślajmy również nad tym czy nasz krzyż i nasza droga do zbawienia jest podobna do tej, którą szedł nasz Wybawiciel.

Zastanówmy się, czy nie za często ten krzyż pragniemy uczynić lżejszym. Niesiemy nasze krzyże życia nie po to aby były one lekkie ale żeby one ciężkie były.

Grzesząc dokładamy do tego krzyża obciążenia zawierającą truciznę, która nas zgubi a nie wybawi. Ciężar pochodzić ma z trudów codziennego życia i wymagań stawianym nam przez Jezusa.

Niosąc krzyż radujmy się w duchu, że kiedyś przy końcu naszej ziemskiej wędrówki nasz Pan wynagrodzi nasz trud wejściem do Królestwa Bożego.

Niech nam przy tym wszystkim wspomaga nas post ścisły, który utrwali naszego ducha. Walka z pokusami ziemskiego życia hartuje nas i przybliża do Boga.

Pamiętajmy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy pochodzące z przed jego przyjścia, z czasów jego narodzenia (zstąpienia) na ziemi jak i tych przyszłych grzechów ludzkości. Niech nam to daje do przemyślenia naszych codziennych wyborów.

Pomyślnych rozważań oraz wytrwałości w Poście, życzę wam drodzy czytelnicy .